Novosti/Vijesti

Dobro došli na našu internet stranicu!

Sastanak komisije za dodjelu stanova 15.10.2014.
Datum objave 18 Oct 2014

Naši predstavnici Udruge - Udruženja penzionera - umirovljenika Općine Jajce na ćelu sa dopredsjednicom Hedvigom Kajić dana 15.10.2014. godine na nivou Kantona održan je sastanak komisije za dodjelu stanova. Pored predstavnika Federalnog zavoda MIO/PIO iz Sarajeva učestvovali su i naši predstavnici kao članovi prvostupanjske komisije za dodjelu stanova na teritoriju naše Općine. Raspravljalo se o prispjelim zahtjevima naših članova i o raspodjeli prispjelih zahtjeva kako bi se utvrdila pravilna dodjela i rješila potreba ispravne raspodjele. Uzeti su u razmatranje naše primjedbe i odlučeno je da se u što bržem vremenskom roku ti zaključci dostave drugostupanjskoj komisiji za dodjelu stanova koji bi bili konačni. Ta konačna raspodjela bit će objavljena na oglasnoj ploči Udruge - Udruženja u Jajcu na uvid našim članovima. 

Odbor

Jajce, 18.10.2014. god. 

 

"Covjek ne može da ucini ništa protiv toga što je star, ali se mora svim silama boriti da ne zastari!"

Zato dodite u naš klub, družimo se i starimo kvalitetnije!

Ponedjeljak 09 - 12 h
Srijeda: 09 - 13 h
Petak: 09 - 11 h

Tel: 030 659 506
E-mail: info@upujajce.com
Adresa: Donje Pijavice 57, Jajce, Bosna i Hercegovina